Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego, suchego, wysoko reaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim w ilości około 750 ton w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wapna palonego-mielonego, suchego, wysoko reaktywnego o n/w parametrach z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika : - zawartość CaO – min. 93% wag, - zawartość MgO – max. 1,5% - zawartość CO2 – max. 3% - reaktywność wg PN-EN-459-2:2010 - współczynnik T 60 max 1 min. - gęstość nasypowa: 800-1000 kg/m3 - granulacja: pozostałość na sicie 0,09 mm-max. 7% o łącznej ilości 750 ton z przeznaczeniem do procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Borkowskiej 65. Poprzez sformułowanie „dostawa wapna" należy rozumieć sprzedaż wapna Zamawiającemu, jego załadunek, dowóz i rozładunek, samochodu autocysterny o pojemności max. 17 ton we wskazanym przez Zamawiającego punkcie rozładunku tj. Sędziszowie Małopolskim przy ul. Borkowskiej 65. Dostawa obejmuje również ważenie wapna przy wykonywanym załadunku. Z czynności tej będzie sporządzony stosowny dokument, który następnie zostanie przedłożony Zamawiającemu. Podane ilości wapna są ilościami przybliżonymi mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Określona ilość wapna jest ilością szacunkową w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw wapna stosownie do potrzeb. Dostarczona mniejsza ilość wapna w czasie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wykorzystanej przez Zamawiającego jego ilości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 11:15


» Lokalizacja

3-go Maja 11
Sędziszów Młp. 39-120
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
3-go Maja 11
Sędziszów Młp. 39-120
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się