Budowa kontenera technicznego i wodociągu w m. Wolimirzyce w formule zaprojektuj i wybuduj.

» Opis zapytania

Na przedmiot zamówienia składa się m. in. : ‘Budowa kontenera technicznego, odcinka rurociągu wodociągowego wraz z zbiornikiem bezodpływowym, wymiana pompy głębinowej na ujęciu wody SW-2 w miejscowości Wolimirzyce.” Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i montaż nowej pompy głębinowej, budowa kontenera technicznego, odcinka rurociągu wodociągowego, zbiornika bezodpływowego, odcinka kanalizacji grawitacyjnej oraz linie kablowe do zasilające, sterownicze i oświetleniowe dla ujęcia wody SW-2 w miejscowości Wolimirzyce w gminie Szczaniec, powiat świebodziński, województwo lubuskie W zakres inwestycji wchodzi również wyposażenie kontenera technicznego w dozownik do dawkowania podchlorynu sodu oraz szafę sterowniczą i szafę zasilającą do zasilania i sterowania pracą pompy głębinowej w studni SW-2. W kontenerze technicznym w pomieszczeniu w którym umiejscowione będą szafa sterownicza i szafa zasilająca należy zainstalować również wodomierz do pomiaru wody dostarczanej do mieszkańców wsi Wolimirzyce. Zakres inwestycji należy wykonać w jednym etapie. Wykonanie całego zakresu przedsięwzięcia umożliwi dostawę wody do mieszkańców zlokalizowanych na terenie inwestycji. Dodatkowy, szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w punktach Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Herbowa 30
Szczaniec 66-225
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Szczaniec
Herbowa 30
Szczaniec 66-225
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się