DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy narzędzi i osprzętu do zabiegów wykonywanych metodą endoskopową w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 1a Szczegółowy formularz ofertowo cenowy.
Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionych przez Wykonawcę – stanowiących załącznik nr 1a do umowy.
Przedmiot zamówienia podzielono na 9 (dziewięć) pakietów tj.:
Pakiet od 1D do 5D sukcesywne dostawy wraz z depozytem;
Pakiet od 6 do 9 - sukcesywne dostawy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zamkowa 4
Zabrze 41-803
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.
ul. Zamkowa 4
Zabrze 41-803
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się