Dostawa leków dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa leków dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70 w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej. W załączeniu wykaz leków ( załącznik nr 6
do SIWZ) z nazwą środka farmaceutycznego w jednostkach miary i ilość przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy
Leki winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski określone
w Ustawie „Prawo farmaceutyczne”.
Dostawy winny być realizowane na koszt Wykonawcy w terminie (od 2 do 4 dni roboczych wg oferty) na podstawie zamówień oraz potrzeb składanych faxem (w nagłych przypadkach telefonicznie potwierdzonych w późniejszym czasie faxem ), transportem Wykonawcy( lub wynajętym środkiem transportu) do magazynu Apteki Szpitala Zamawiającego – PZOZ Starachowice ul. Radomska 70 .


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Radomska 70
Starachowice 27-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Radomska 70
Starachowice 27-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się