Zakup windy osobowej, montaż wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, demontaż istniejącej windy.

» Opis zapytania

Zakup windy osobowej, montaż wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, demontaż istniejącej windy.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1)dostawę i instalację windy osobowej wraz z niezbędnym osprzętem produkcji seryjnej oraz dokonanie montażu z uruchomieniem w miejscu windy zdemontowanej,
2)demontaż istniejącej windy i jej utylizacja z pozostawieniem klocków (obciążników) przeciwwagi do wykorzystania w nowym urządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3)opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej dźwigów zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, uzyskanie wszelkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa uzgodnień, w tym akceptacji Urzędu Dozoru Technicznego na wymianę dźwigów oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej zamontowanych dźwigów,
4)przygotowanie szybu windowego do montażu dźwigów osobowych poprzez ich oczyszczenie, naprawę tynków, przygotowanie do malowania, malowanie, wymianę oświetlenia w celu uzyskania wymaganego natężenia oświetlenia w szybach windowych oraz montaż drabinki w podszybiu,
5)wykonanie wszelkich wymaganych prac w szybie i maszynowni oraz na ościeżach i posadzce wokół wymienionych drzwi szybowych (przywrócenie stanu pierwotnego) niezbędnych do montażu dźwigów,
6)w przypadku ingerencji w istniejące okładziny wejść do windy na kondygnacjach wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego montażu zgodnie ze sztuką budowlaną (doprowadzenie do stanu pierwotnego),
7)rozruch dostarczonych i zamontowanych dźwigów,
8)przeprowadzenie odbioru dźwigów, ich rejestrację i dopuszczenie do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego, koszty związane z odbiorem dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego, dokumentacją rejestracyjną i książką rewizji ponosi wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia,
9)przeszkolenie przed odbiorem końcowym wskazanych przez zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i użytkowania zamontowanych urządzeń i eksploatacji dźwigów,
Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się dokonanie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. ks. Jana Bosko 5
Sokołów Podlaski 08-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki transportu wewnętrznego, części i serwis

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. ks. Jana Bosko 5
Sokołów Podlaski 08-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się