Roboty budowlane związane z dostawą i montażem klimatyzatorów oraz wykonanie instalacji elektrycznej służącej ich zasilaniu w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji wentylacji w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dostawą i montażem 7 klimatyzatorów w systemie typu multi-split oraz wykonanie instalacji elektrycznej służącej ich zasilaniu
w zabytkowym budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30,99-400 Łowicz.
1.1. Zakres robót obejmuje:
1.1.1. montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
1.1.2. wykonanie instalacji freonowej,
1.1.3. wykonanie instalacji odprowadzania skroplin nie powodującej zacieków na ścianach, montowanej za listwami dekoracyjnymi styropianowymi tzw. fasadami
1.1.4. w miarę potrzeby wykonanie nowych listew dekoracyjnych styropianowych (odtworzenie),
1.1.5. wykonanie zasilenia klimatyzatorów poprzez wykonanie instalacji elektrycznej,
1.1.6. wpięcie obwodów do istniejących tablic elektrycznych na parterze,
1.1.7. wykonanie wszelkich robót budowlanych związanych z posadowieniem jednostek zewnętrznych, wykonaniem przekuć i przejść przez przegrody budowlane z zachowaniem warunków technicznych oraz wykonanie wszelkich robót wykończeniowych związanych z doprowadzeniem ścian do stanu pierwotnego (otynkowanie i malowanie ścian - likwidacja skutków przebić),
1.1.8. przeprowadzenie prób szczelności i pomiarów potwierdzonych protokołami odbioru,
1.1.9. napełnienia urządzeń środkiem chłodniczym,
1.1.10. rozruch urządzeń w miejscach przeznaczenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stanisławskiego 30
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Łowicki
ul. Stanisławskiego 30
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się