kursy i szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości”, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów RPO WM 2014-2020. Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Powstańców Warszawskich 24
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema
ul. Powstańców Warszawskich 24
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się