Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę szczepionek objętych programem profilaktyki zakażeń RS

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego szczepionek objętych programem lekowym B.40 - profilaktyka zakażeń wirusem RS.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu i ilości znajduje się w zestawieniu asortymentowo-cenowym przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Niniejsze zestawienie stanowi roczne zapotrzebowanie szpitala w szczepionki objęte programem profilaktyki zakażeń wirusem RS u dzieci, podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Dostawę należy prowadzić sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi zgłaszanymi przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mailem czas dostawy do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 120 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. W przypadku gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótszy termin realizacji zamówienia to w ramach realizacji zamówienia będzie zobowiązany do realizacji dostaw w zaproponowanym terminie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Prosta 30
Kielce 25-371
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
ul. Prosta 30
Kielce 25-371
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się