Budowa odcinka ul. Pięknej i skrzyżowania ul. Nyskiej z ul. Piękną we Wrocławiu

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót:
a) Branży drogowej
b) Branży sanitarnej: - sieć wodociągowa - sieć kanalizacji deszczowej - sieć gazowa
c) Branży elektrycznej: - oświetlenie drogowe - sieć elektroenergetycznej SN - sieć elektroenergetycznej nN
d) Branży teletechnicznej
e) Wycinka drzew i krzewów wraz z opracowaniem szacunku brakarskiego
f) Wykonanie nasadzeń
g) Wyniesienie, utrzymanie oraz demontaż organizacji ruchu zastępczego
h) Wyniesienie organizacji ruchu docelowego
i) Organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody
j) Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Długa 49
Wrocław 53-633
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49
Wrocław 53-633
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się