Modernizacja instalacji odpylania spalin dla 2 kotłów parowych OR10 040 KP1 i KP2 zabudowanych w Centralnej Ciepłowni PEC Ciechanów Sp. z o.o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji odpylania spalin dla 2 kotłów parowych OR10 040 KP nr 1 i KP nr 2 zabudowanych w Centralnej Ciepłowni PEC Ciechanów która ma na celu przejście źródła ciepła do średnich źródeł spalania MCP i dostosowanie instalacji oczyszczania spalin kotłów parowych do standardów emisyjnych zgodnych z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania i współspalania odpadów. Zgodnie z przywołanym aktem prawnym, Zamawiający wymaga obniżenia emisji pyłu do poziomu <100 mg/m3u na wylocie z instalacji odpylania (w spalinach suchych w warunkach umownych – temperatura 273K, ciśnienie 101,3 kPa - przeliczone na 6% zawartość O2 w spalinach) w pełnym zakresie mocy kotłów przy spalaniu miału węgla kamiennego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Tysiąclecia 18
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
  • Tworzywa sztuczne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o.
ul. Tysiąclecia 18
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się