Wykonanie druku i kolportażu miesięcznika "Nasza Służba" dla potrzeb Ordynatariatu Polowego, dwumiesięcznika "Wiara i Mundur" dla potrzeb Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie druku i kolportażu miesięcznika „Nasza Służba” dla potrzeb Ordynatariatu Polowego, dwumiesięcznika „Wiara i Mundur” dla potrzeb Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (kod CPV: 22120000-7). Przedmiot wyszczególniono w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ.
3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w Rozdz. V i VII SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 08:45


» Lokalizacja

Stefana Banacha 2
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Jednostka Wojskowa Nr 2063
Stefana Banacha 2
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się