"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku - hala nr 2 przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie na archiwum Starostwa"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku - hala nr 2 przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie ul. Kopernika 13 na archiwum Starostwa.
2. Najistotniejszymi elementami prac są:
a) wykonanie posadzki przemysłowej na gruncie;
b) wykonanie pomieszczeń do pracy dla archiwistów zgodnie z przepisami BHP oraz łazienki dla niepełnoprawnych;
c) wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji tak aby zachować temperaturę i wilgotność powietrza niezbędną do przechowywania dokumentów papierowych;
d) dostawa i montaż systemu regałów przesuwnych;
e) system sygnalizacji pożaru;
f) zerwanie ocieplenia 5 cm ze styropianu i ocieplenie archiwum 15 cm warstwą wełny mineralnej zgodnie z przepisami p.poż.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zawarte są w załącznikach do SIWZ:
1 zał. nr 5 do SIWZ: Wzór umowy
2 zał. nr 6 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia:
a) Dokumentacja projektowa (projekty budowlano wykonawczy),
b) Przedmiary robót,
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
d) Pozwolenie na budowę,
e) Mapa do celów projektowych,
f) Charakterystyka energetyczna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Słowackiego 20
Kraków 30-037
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Krakowski
Al. Słowackiego 20
Kraków 30-037
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się