Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych zebranych na nieruchomościach zamieszkałych położonych w Gminie Kamienica Polska oraz w PSZOK

» Opis zapytania

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z pojemników do gromadzenia odpadów oraz worki z odpadami gromadzonymi selektywnie sprzed nieruchomości zamieszkałych oraz odpady komunalne z pojemników usytuowanych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamienicy Polskiej.
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania worków do selektywnej zbiórki.
Szacunkowa ilość odpadów komunalnych planowana do odbioru i zagospodarowania w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosi:
1) z nieruchomości zamieszkałych – 1 400,00 Mg, w tym: 900,00 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych i 500,00 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych [tzw. pozostałość po segregacji];
2) z PSZOK – 300 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
Szczegółowy opis zamówienia określono w rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. M. Konopnickiej 12
Kamienica Polska 42-260
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Kamienica Polska
ul. M. Konopnickiej 12
Kamienica Polska 42-260
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się