Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk na 2021 rok

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk w systemie bezgotówkowym.
2. Zamówienie obejmuje zakup paliw silnikowych: benzyny bezołowiowej 95 oktanowej i oleju napędowego do pojazdów i urządzeń mechanicznych.
3. Średnie roczne zapotrzebowanie na paliwo, ustalone na podstawie danych z okresu poprzedzającego zamówienie, w następującym asortymencie wynosi: PB 95 - 5 300 LITRÓW, on - 54 500 litrów.
4. Miejscem odbioru paliw (tankowania) będą stacje paliw Wykonawcy.
5. Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu upustów podanych
w ofercie. Ilość litrów paliwa podana w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu oferty stanowiących odpowiednio załączniki do SIWZ jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w zależności od potrzeb do zmniejszenia lub zwiększenia ilości tankowanych paliw.
6. Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd autobusów .
7. Dopuszcza się tankowanie paliwa do kanistrów Zamawiającego dla potrzeb agregatów prądotwórczych, kosiarek, pił łańcuchowych, itp.
8. Tankowanie może być realizowane wyłącznie przez osoby upoważnione i do pojazdów Zamawiającego – zgodnie z wykazem przekazanym Wykonawcy.
9. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa.
10. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680 ze.zm.) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.
11. Odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo potwierdzenie tankowania, które musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto 1 l paliwa z uwzględnieniem upustu, ogólną wartość, markę i Nr rej pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Pułtuska 39
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Płońsku
Pułtuska 39
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się