Dostawa - modernizacja układu zasilania urządzeń załadunku skipu dla TAURON Wydobycie SA

» Opis zapytania

Informacje pod nr 32 618 5592

Opis przedmiotu zamówienia w załączniku.

Ewentualna Aukcja elektroniczna odbędzie się do ok. 30 min po zakończeniu ofertowania.
deklaracja zgodności; gwarancja: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru; transport: na koszt dostawcy; płatność: przelew 60 dni od daty prawidłowo otrzymanej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 14:00


» Lokalizacja

TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

TAURON Wydobycie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się