Dostawa wałów do przenośników zgrzebłowych węgla - badanie rynku

» Opis zapytania

PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA BADANIA RYNKU

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym realizacji dostawy wałów do przenośników zgrzebłowych węgla dla TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.
1. Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców mogących zrealizować dostawy wałów do przenośników zgrzebłowych węgla w następującym zakresie:

Poz.1 (340-803-646-0) WAŁ NAPĘDOWY RYS. P1008530 POZ.19 PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁ.WĘGLA B-1470 KOCIOŁ CFB1300 – 3 szt.
Poz.2 (340-803-647-0) WAŁ NAPĘDZANY RYS. 1008547 POZ.19 PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁ.WĘGLA B-1470 KOCIOŁ CFB1300 – 3 szt.
Poz. 3 (340-803-644-0) WAŁ NAPĘDOWY HHE B1000 RYS. P1008446 POZ. 21 PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁ.WĘGLA B-1000 KOCIOŁ CFB1300 – 3 szt.
Poz.4 (340-803-645-0) WAŁ NAPĘDZANY HHE B1000 RYS. P1008369 POZ. 11 PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁ.WĘGLA B-1000 KOCIOŁ CFB1300 – 3 szt.

to jest w szczególności uzyskanie informacji o podmiotach, które mogą zrealizować w/w dostawę w terminie do dnia 31.03.2021r.

Dokumentacja:
Właścicielem dokumentacji według której ma być wykonany przedmiot zamówienia, są firmy Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. oraz RUMASTER OY.
Dla w/w pozycji Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny. Za produkt równoważny uznaje się taki, który będzie miał takie same wymiary i parametry techniczne, będzie spełniał funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały będą nie gorsze niż wynikające z dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną.

Wymagania dodatkowe:
- wały należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych na okres przechowywania.

Dokumenty jakie będą wymagane wraz z dostawą:
- dowód dostawy,
- świadectwa 3,1 wg PN EN 10204:2006.
- świadectwa odbioru wystawione w oryginale przez Producenta.

Warunki gwarancji:
- 24 miesiące od daty zabudowy, nie dłużej niż 36 miesięcy od daty dostawy Towaru.

Wizja lokalna:
Zamawiający zorganizuje dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców wizję lokalną, podczas której Wykonawcy będą mieli możliwość zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zainteresowany wizją lokalną powinien złożyć wniosek o udział w wizji lokalnej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON poprzez funkcjonalność „Pytania/Odpowiedzi”. Wizja lokalna będzie organizowana w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 15, 42-504 Będzin. Szczegóły dotyczące wizji podano przy opisie pozycji nr 1.

2. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.
3. Odpowiedź prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej wybierając opcję "TAK" w pozycji znajdującej się w formularzu, w zakładce "Zapytanie o informację", bądź wysyłając wiadomość z informacją o zainteresowaniu wykonaniem przedmiotu badania rynku na adres radoslaw.gala@tauron-wytwarzanie.pl. Przy udzielaniu odpowiedzi prosimy również o wpisanie informacji o proponowanym terminie realizacji i szacowanej wartości zamówienia za jedną sztukę dla każdej pozycji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się