Pomiary i badania opadu pyłów wokół składowisk odpadów paleniskowych TAURON Wytwarzania S.A – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

» Opis zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację zadania pn.:

„Pomiary i badania opadu pyłów wokół składowisk odpadów paleniskowych TAURON Wytwarzanie S.A – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych”,

na zasadach opisanych w niniejszym zapytaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Badania i rozwój

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się