Wynajem długoterminowy auta 7-8 osobowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odpłatny najem długoterminowy samochodu osobowego z silnikiem diesla zgodnie ze specyfikacją, wyposażeniem i warunkami opisanymi
w Załączniku nr 2 do umowy – Specyfikacja techniczna, a także świadczenie obsługi serwisowej i innych czynności wykazanych w zapisach Umowy oraz Załączniku nr 1 do umowy. Szczegółowy zakres zamówienia wskazany został we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SIWZ oraz jej załącznikach.
Czas trwania najmu to 48 miesięcy, a deklarowany limit kilometrów dla samochodu rocznie to 20 000 km.
W przypadku przekroczenia zadeklarowanego limitu kilometrów za dany rok, Zamawiający oprócz wynagrodzenia miesięcznego zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej opłaty za przejechane ponad limit kilometry wg stawek zaproponowanych w ofercie. Opłata będzie ponoszona każdorazowo po 12 miesiącach trwania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2020 | 08:00


» Lokalizacja

61-841 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się