dostawa aparatury badawczej dla zakładów naukowo-badawczych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej dla zakładów naukowo-badawczych. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na cztery części zamówienia: Część nr 1 - dostawa sond i chwytaków do posiadanych urządzeń badawczych, Cześć nr 2 – dostawa kolorymetru, Część nr 3 – dostawa miernika rezystancji, Część nr 4 – dostawa lasera płaszczyznowo-krzyżowego do pomiarów fotometrycznych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2020 | 09:50


» Lokalizacja

ul. Pożaryskiego 28
Warszawa 04-703
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28
Warszawa 04-703
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się