Zadanie nr 1: „Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.” Zadanie nr 2: „Konserwacja w roku 2021 oświetlenia ulicznego zakupionego przez Gminę Miasta Tychy od firmy Tauron Dystrybucja S.A.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego z podziałem na 2 zadania:
1. Zadanie nr 1: „Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”
2. Zadanie nr 2: „Konserwacja w roku 2021 oświetlenia ulicznego zakupionego przez Gminę Miasta Tychy od firmy Tauron Dystrybucja S.A.”
ZADANIE NR 1 „Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w ilościach wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w tym punkty świetlne będące na gwarancji w okresie trwania umowy, dla których konserwacja oświetlenia ulicznego jest ograniczona wyłącznie do dostawy i wymiany źródła światła.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do siwz.
Wspólny Słownik Zamówień:
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

ZADANIE NR 2 „Konserwacja w roku 2021 oświetlenia ulicznego zakupionego przez Gminę Miasta Tychy od firmy Tauron Dystrybucja S.A.”
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy, zakupionego w 2017 r. od firmy Tauron Dystrybucja S.A., w ilościach punktów świetlnych na sieci kablowej wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 a do siwz.
Wspólny Słownik Zamówień:
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 11:15


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 49
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Prezydent Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się