Dostawa głowy i zębów fantomowych w podziale na pakiety

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa głowy i zębów fantomowych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami:
Pakiet 1: Dostawa fantomu stomatologicznego głowy z uzębieniem
Pakiet 2: Dostawa zestawów modeli stomatologicznych, głowy i zęby fantomowe
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby sprzętu, w zakresie poszczególnych Pakietów został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 - 2.2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-091 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się