Powrót

Dostawa Rozdzielnicy nN dla stacji słupowej z transf. do 250 kVA na potrzeby TD OLG

» Opis zapytania

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.1) Rozdzielnica nN dla stacji słupowej z transf. do 250 kVA z mocowaniem do stacji wykonanej na pojedynczej żerdzi typu E.
a) 5 polowa (głów.1x400A, odpływ. 4x250A) ,
b) przystosowana do zabudowy układu bilansowego z przekładnikami 150/5A.
c) wyposażona w pole serwisowe przygotowane do podłączenia agregatu prądotwórczego w sposób bezprzerwowy.
d) wyposażona w sygnalizację przepalenia wkładki.
e) z kanałem dla wyprowadzeń kablowych.
2. Całość Przedmiot Zamówienia musi być wykonana zgodnie z obowiązującą w TAURON Dystrybucja S.A. „Standaryzacją nr 25/2017”
dostępną w załączniku do Postępowania lub pod linkiem:
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
3. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
3.1) Do 14 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.
3.2) Dostawa na adres 59-220 Legnica ul. Wałbrzyska 1
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
5.1) Cena -100%
6. Ofertę należy złożyć w PLN (netto)
7. Postępowanie zakończy się Zamówieniem.
8. Koszt dostawy po stronie Wykonawcy
9. Płatność po dostawie i odbiorze na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentu.
10. Deklaracje, certyfikaty lub inny dokument potwierdzający zastosowanie
wyrobu na rynku krajowym winne być dostarczone z Przedmiotem Zamówienia lub drogą elektroniczną na adres prowadzącego Postępowanie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Partyzantów 21
59-220 Legnica


» Kategoria asortymentowa

  • Elementy konstrukcyjne i przesyłowe

» Dane nabywcy

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się