Dostawa rocznej prenumeraty wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2021 dla TWD ZG Brzeszcze

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
1. Zestaw informacji o cenach czynników produkcji na CD RMS-MAX (4 płytki),
2. Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS (wersja drukowana, 4 egzemplarze),
3. Wartość kosztorysowa inwestycji - wskaźniki cenowe WKI (wersja drukowana, 4 egzemplarze).

Dostawy prenumeraty będą 4 razy w roku, pod koniec każdego kwartału.

Termin płatności: przelewem do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.

UWAGA!
Aukcja rozpocznie się 30 minut po zakończeniu ofertowania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

TAURON Wydobycie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się