Powrót

Dostawa Silnika napędowego i adaptera montażowego do rozłącznika typu KL na potrzeby TD OLG

» Opis zapytania

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.1) Silnik napędowy rozłącznika KL20/630 ( typ spisany z tabliczki
znamionowej SG80 Md max 800 nm)
1.2) Adapter montażowy
2. Ofertę należy złożyć w PLN (netto)
3. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
3.1) Do 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.
3.2) Dostawa na adres 59-220 Legnica ul. Wałbrzyska 1
4. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami i ich wagami:
5.1) Cena -100%
6. Postępowanie zakończy się Zamówieniem.
7. Koszt dostawy po stronie Wykonawcy
8. Płatność po dostawie i odbiorze na podstawie faktury VAT w terminie
30 dni od daty otrzymania dokumentu.
9. Deklaracje, certyfikaty lub inny dokument potwierdzający zastosowanie
wyrobu na rynku krajowym winne być dostarczone z Przedmiotem
Zamówienia lub drogą elektroniczną na adres prowadzącego Postępowanie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 13:00


» Lokalizacja

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Partyzantów 21
59-220 Legnica


» Kategoria asortymentowa

  • Części do urządzeń elektroenergetycznych

» Dane nabywcy

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się