Usługa sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego (2)

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dzieci wraz z przywozem gotowej mieszaniny w postaci worków dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie umowy oraz SAC.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

41-500 Chorzów


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się