„Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w gminie Pszczyna, dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny”

» Opis zapytania

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w gminie Pszczyna, dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny”. Zakres rzeczowy robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz tabela elementów rozliczeniowych – stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ. Dopuszcza się zmiany wielkości szczegółowych zadań utrzymaniowych (w razie potrzeby) z zachowaniem cen jednostkowych przedstawionych w ofercie. Zmiany wielkości szczegółowych zadań utrzymaniowych nie mogą spowodować przekroczenia ceny ofertowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Pszczynie
ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się