Dostawa energii elektrycznej w taryfie dynamicznej dla jednostek Gminy Parzęczew.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej rozliczanej w taryfie dynamicznej dla jednostek Gminy Parzęczew połączona z bilansowaniem i zarządzaniem energią, w zakresie szczegółowo opisanym w Załączniku nr 6 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Przewidywana ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie dostawy (od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.) wynosi 616,000 MWh.
3. Strony niniejszego postępowania publicznego niezwłocznie wzajemnie informują się
o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. W związku z epidemią COVID-19 strony zobowiązują się do stosowania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi skutkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374),
w szczególności art. 15r i następne ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Południowa 1
Parzęczew 95-045
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Parzęczew
ul. Południowa 1
Parzęczew 95-045
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się