Usługi psychologiczne - II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych w formie grupowej terapii (neuro)psychologicznej świadczonej uczestnikom projektu, zwanej też rehabilitacją neuropsychologiczną w ramach projektu nr RPWP.06.06.01-30-0020/19 pn. „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zwanym „STROKE”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
Poznań 61-545
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
Poznań 61-545
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się