DOSTAWA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH P-POŻ.TW.SZTUCZNE

» Opis zapytania

Biuro Zamówień i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty w rundzie III i prosi o udzielenie maksymalnego rabatu na dostawę:
SZKŁO WODOWSKAZOWE TRANSP. TA 28-I GŁADKIE 113x27,6x16,8mm 100szt
Nie dopuszcza się produktów równoważnych.
1.Warunki ogólne zapytania:
Transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini - wg. Incoterms 2020.
- termin dostawy: jak najkrótszy
- termin ważności oferty: nie krótszy niż 30 dni;
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury i towaru;
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostaw;
- towar powinien być pozbawiony ukrytych wad;
- towar musi być fabrycznie nowy;
- gwarancja minimum 12 miesięcy.

2. Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzenie, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.

3. Cena jednostkowa - jest to łączna wartość zamówienia netto ( dla wszystkich pozycji zapytania).
4. Zastrzeżenia Zamawiającego: Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu części z przesłanej oferty.
6. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz „Tabela Wyceny” którą należy wypełnić i dołączyć do postępowania.

7. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii BHP i higiena osobista z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.