ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWĄ OBEJMUJĄCĄ DOSTAWY GAZU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do instalacji obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
Szacunkowe zapotrzebowanie gazu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi: 231630 m3, a po uwzględnieniu współczynników konwersji 2766908 kWh.
Zamawiający zamawia na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. moc umowną w wysokości do 10 m3/h, w jednostkach energii 110 kWh/h dla każdego z 6 gazomierzy.
Zamawiający zamawia paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach roku umownego w szacunkowych ilościach:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Niedziałkowskiego
Choszczno 73-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Gaz

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Niedziałkowskiego
Choszczno 73-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się