Dostawa sprzętu komputerowego, w tym wyposażenia serwerowni i zestawu wideokonferencyjnego na potrzeby Narodowego Centrum Operacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej (SSAC-PL)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego, w tym wyposażenia serwerowni i zestawu wideokonferencyjnego na potrzeby Narodowego Centrum Operacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej (SSAC-PL).
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 (trzy) niżej wymienionych części:
Część I – Serwerownia
Część II – Sprzęt komputerowy
Część III - Zestaw wideokonferencyjny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), w którym odpowiednio został opisany przedmiot zamówienia dla każdej z części (tj. w Załącznikach Nr: 1a dla Części I, 1b dla Części II, 1c dla Części III).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Trzy Lipy 3
Gdańsk 80-172
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe

» Dane nabywcy

Polska Agencja Kosmiczna
Trzy Lipy 3
Gdańsk 80-172
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się