Świadczenie usługi dostarczenia pozycji pojazdu, wyliczania odchyłki, wyświetlania i wymiany danych na dostarczonych i zamontowanych urządzeniach.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostarczenie i montaż Kompletów urządzeń GOG (Moduł pojazdowy, Antena pojazdowa, Wyświetlacz), dostarczenie i Montaż okablowania wymaganego do funkcjonowania usług, w szczególności kabla wymiany danych i antenowego, wykonanie audytu istniejących instalacji antenowych w Pojazdach Zamawiającego, demontaż istniejących Urządzeń dostarczających Pozycje pojazdu wraz z antenami z Pojazdów, świadczenie usług na dostarczonych i uruchomionych Urządzeniach na wszystkich Pojazdach objętych zamówieniem w zakresie: dostarczania Pozycji pojazdu, wyliczania Odchyłki od Rozkładu Jazdy dla realizowanego przez Pojazd Zadania przewozowego, wyświetlania wymaganych danych wraz z wyliczoną Odchyłką na Wyświetlaczu LCD, przesyłania danych dotyczących Odchyłki oraz Pozycji pojazdu do API Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia określono w rozdziale II SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres podstawowy oraz zakres w ramach prawa opcji – zgodnie z rozdziałem II SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.02.2021 | 12:00


» Lokalizacja

01-232 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Tramwaje Warszawskie
Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się