Dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego Termocyklera Real-Time PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego Termocyklera Real-Time PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach – (Pracownia Serologii).
2. Oferowane urządzenie laboratoryjne musi spełniać parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym - załącznik Nr 5 do SIWZ.
3. Dostarczone urządzenie musi:
1) być fabrycznie nowe tzn. nie używane przed dniem dostarczenia (wymagane jest aby nie posiadało wad fizycznych i prawnych), ma być kompletne, gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji,
2) zostać dostarczone Zamawiającemu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,
3) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. 2016r poz. 542 z późn. zm.),
4. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt: nie krótszej niż 24 miesiące
5. Oferowany sprzęt powinien posiadać szczegółowy opis techniczny.
6. Wymagana jest instalacja sprzętu w siedzibie Zamawiającego i przeszkolenie użytkownika.
7. Wraz ze sprzętem winna być dostarczona faktura Vat, dokumentacja użytkowa, instrukcja napisana w języku polskim, Świadectwo CE zgodności wyrobu z regulacjami UE, karta gwarancyjna
8. Wykonawca przeprowadzi w ramach ceny oferty skuteczne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego urządzenia, potwierdzone stosownym dokumentem
9. Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy sprzęt, zapewni wniesienie sprzętu do odpowiedniej, wskazanej przez Zamawiającego pracowni laboratorium i zainstaluje dostarczony sprzęt oraz dokona 1podłączenia do istniejących źródeł zasilania wraz z zapewnieniem niezbędnych akcesoriów (złączki, redukcje itp.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Brynowska -
Katowice 40-585
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
ul. Brynowska -
Katowice 40-585
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się