Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu drogowego terenów uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim – droga nr 1 i droga nr 2”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu drogowego terenów uprzemysłowionych przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim – droga nr 1
i nr 2, połączonych ze sobą poprzez skrzyżowanie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- przebudowę układu drogowego w zakresie nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów
i zatok postojowych – droga nr 1 o długości 513,60mb i droga nr 2 o długości 522,20mb (w tym długość przebudowywanego odcinka 502,20mb),
- wykonanie bezwykopowej renowacji rękawem utwardzonym istniejącego systemu kanalizacji deszczowej na odcinku drogi nr 1 i nr 2,
- odwodnienie przebudowanego ciągu drogowego poprzez wykonanie studzienek ściekowych i wpustów wraz z przykanalikami z włączeniem do studni istniejącej kanalizacji deszczowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 10, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 08:45


» Lokalizacja

ul. Zamenhofa
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofa
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się