Konserwacja 88 czteropłomiennych latarni gazowych na ulicach Orężna, Jodłowa, Godebskiego, Kąkolewska, Goraszewska, A. Waszkowskiego (76 szt.) oraz na skwerze Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej (12 szt.) w Warszawie na lata 2020/2021

» Opis zapytania

Konserwacja polegać będzie na:
1.Codziennym sprawdzaniu zewnętrznego stanu i wyglądu 88 szt. latarni oraz prawidłowości działania palników gazowych w oprawach z zastosowaniem punktu 12.
2.Przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych latarni gazowych,
3.Wymianie zużytych części, w tym w pierwszej kolejności części decydujących o paleniu się latarni.
4.Systematycznym czyszczeniu szyb w oprawach w celu zapewnienia pełnej sprawności świecenia opraw.
5.Malowaniu w miarę potrzeb słupów i opraw.
6.Uzupełnianiu ubytków w oszkleniu opraw.
7.Pionowaniu słupów.
8.Systematycznym usuwaniu ze słupów naklejanych anonsów, nalepek reklamowych itp.
9.Usuwaniu mechanicznych uszkodzeń konstrukcji opraw (skrzywione ramki lub pałąki opraw, uszkodzenia innych elementów) i słupów.
10.Usuwaniu uszkodzeń powodujących nie świecenie latarni gazowych i doprowadzaniu do ponownego zaświecenia tych latarni w terminie określonym w § 3 ust. 4 umowy, jednak nie dłuższym niż 6 godzin od momentu przekazania zlecenia wykonawcy (nie dotyczy to usuwania uszkodzeń lub zniszczeń elementów składowych latarni powstałych w wyniku awarii spowodowanych katastrofami komunikacyjnymi, aktami wandalizmu, klęskami żywiołowymi lub kradzieżami, które nie są objęte przedmiotowym zamówieniem.)
11.Dokonywaniu comiesięcznych odczytów wskazań gazomierza przy Skwerze Starszych Panów.
12.Zamawiający zastrzega możliwość okresowego wyłączenia z eksploatacji latarni z powodu uszkodzenia którego naprawa nie jest objęta w przedmiotowym zamówieniu. Fakt wyłączenia latarni z eksploatacji wykonawca uwzględni w fakturze.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności polegające na wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Rakowiecka 25/27
Warszawa 02-517
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Rakowiecka 25/27
Warszawa 02-517
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się