Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku

» Opis zapytania

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (zaprojektowanie i realizacja zadania) z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Osiecku.
Zadanie obejmuje budynki użyteczności publicznej: Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecku i Szkoły Podstawowej w Osiecku. W zadaniu zaplanowano kompleksowe działania termomodernizacyjne ( w trybie zaprojektuj-wybuduj) na w/w budynkach, min:
1). Szkoła Podstawowa w Osiecku:
- wymiana źródła ciepła – wymiana kotłów gazowych niskotemperaturowych na kotły gazowe kondensacyjne
- instalacja kotła pelletowego
- likwidacja kuchni węglowej i wykonanie doprowadzenia źródła gazowego do kuchni
- dostosowanie istniejącego pomieszczenia magazynu na kotłownię
- ocieplenie ścian zewnętrznych starej części oraz nowego skrzydła wraz z pracami towarzyszącymi
- ocieplenie stropodachu starej i nowej części budynku wraz z pracami towarzyszącymi
- remont schodów zewnętrznych i montaż balustrad,
- wymiana starych drzwi wejściowych
- wymiana kompletnej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników na nowe i montażem zaworów i głowic termostatycznych
- budowa systemu PV na budynku szkoły podstawowej w Osiecku
- rozbudowa rozdzielnic
- wymiana okien PVC oraz wymiana starych okien drewnianych na nowe
2). Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecku
- montaż nowego źródła ciepła w budynku – kotła gazowego wraz automatyką pogodową, montaż instalacji gazowej od przyłącza gazu do kotła wraz z armaturą
- wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników na nowe
- wymiana luksferów w budynku na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m2K wraz z pracami towarzyszącym- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie stropodachu
Zakres robót budowlanych określa program funkcjonalno - użytkowy, audyty energetyczne, uszczegółowienie przedmiotu zamówienia stanowiące załączniki do niniejszego SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Osieck 08-445
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy
ul. Rynek 1
Osieck 08-445
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się