,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Poświętne w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poświętne o łącznej masie 1001,002 Mg. Podana wartość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w skutek okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu realizacji przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia powodującej zmianę wartości zawartych umów maksymalnie o 15%

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Akacjowa 4
Poświętne 26-315
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Poświętne
Akacjowa 4
Poświętne 26-315
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się