dostawa oprogramowania Microsoft

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania Microsoft w ramach umowy Select Plus 6167201 lub równoważnego.
1.2. Dopuszcza się zaoferowanie oprogramowania równoważnego (tzn. odnoszącego się do tych samych produktów i dających te same efekty poprawek, unowocześnień itp., działającego w tych samych co wymieniony produkt środowiskach programowych i administracyjnych, generującego i akceptującego identyczne dane-kody, posiadającego co najmniej takie same własności funkcjonalne).
1.3. Zamawiający nie będzie uznawał oprogramowania o formie sprzedaży Open, Open Value, Open Value Subscription za równoważne z oprogramowaniem Microsoft w ramach umowy Select Plus.
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Wiejska 6/8
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe

» Dane nabywcy

Kancelaria Senatu
Wiejska 6/8
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się