Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.
2. Zamówienie zostało podzielone na 5 części:
Część I – Komputer przenośny typ 1 – 13,3-14”- 4 sztuki
Cześć II – Komputer przenośny typ 2 – 15,6” – 7 sztuk
Część III – Komputer przenośny typ 3 – 1 sztuka
Cześć IV – Komputer przenośny typ 4 – 12 sztuk
Część V - Drukarka z funkcją skanera w czarnej obudowie bez WiFi – 1 sztuka
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / dane techniczne oferowanego sprzętu”. W kolumnie oznaczonej nazwą „Minimalne wymagania Zamawiającego” Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe
i eksploatacyjne jakie musi spełniać oferowany sprzęt komputerowy oraz wymagane warunki realizacji zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na sprzęt komputerowy będący przedmiotem zamówienia na okres i na warunkach określonych w Załączniku Nr 1
do SIWZ oraz w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Pl. Powstańców Warszawy 1
Warszawa 00-950
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
Warszawa 00-950
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się