Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

» Opis zapytania

Przewiduje się maksymalną liczbę wywozów nieczystości stałych kontenerami Kp-5- 17 i Kp-7 – 215 szt. w okresie obowiązywania umowy.
Szczegółowy zakres wywozów odpadów i kody odpadów zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Wywóz odpadów stałych kontenerami następować będzie w miarę potrzeb Zamawiającego na telefoniczne zgłoszenie, potwierdzone e-mailem lub faxem, przez osobę upoważniona przez Zamawiającego, a następnie odbiór kontenerów w uzgodnionym z zamawiającym terminie. Maksymalny czas na podstawienie kontenera w miejsce wskazane przez Zamawiającego – następny dzień po dniu zlecenia, do godz. 7;30, w wyjątkowych sytuacjach w soboty do godziny 12;00.
Prognozowane ilości wywozów nieczystości stałych mają charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do wywozu podanej ilości kontenerów. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie wykorzystania pełnej liczby wywozów kontenerów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Trakt Lubelski 353
Warszawa 04-667
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
Warszawa 04-667
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się