Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Droga bez barier”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „ Droga bez barier” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D „Likwidacja barier transportowych”. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy pojazdu spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Pojazd przekazany do odbioru Zamawiającemu powinien:
1) posiadać aktualne świadectwo homologacji dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) posiadać w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu, m.in. instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, książkę gwarancyjną, kartę pojazdu itp.,
3) spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.),
4) posiadać wszelkie zmiany adaptacyjne dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, które nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu; stosowny zapis w tej kwestii powinien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i musi być respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obsługi Pojazdów oferowanej marki pojazdu na terenie całego kraju.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 52
Płośnica 13-206
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Płośnica
ul. Dworcowa 52
Płośnica 13-206
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się