Sukcesywna dostawa worków foliowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze

» Opis zapytania

1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do siedziby ZGK Spółka z o.o. transportem i na koszt Wykonawcy worków foliowych wraz z rozładunkiem.
2. Terminowe dostawy poszczególnych worków foliowych sukcesywnie, w terminie do 6 dni roboczych, od dnia złożenia odpowiedniego zamówienia przez Zamawiającego pocztą e-mail na adres wskazany w umowie przez Wykonawcę.
3. Faktury asortymentowo – ilościowo - wartościowe należy wystawić zgodnie ze złożonym zamówieniem.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu atestu higienicznego dotyczącego materiału z jakiego wykonany będzie przedmiot zamówienia (polietylen, LDPE, HDPE).
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Zjednoczenia 110 C
Zielona Góra 65-120
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zjednoczenia 110 C
Zielona Góra 65-120
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się