Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej (II)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej”.
2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie prac budowlanych, których celem jest podział budynku na wskazane w ekspertyzie strefy pożarowe;
2. Wykonanie prac budowlanych, których celem jest oddzielenie poddasza użytkowego od palnej, drewnianej konstrukcji dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI60;
3. Wykonanie prac budowlanych, których celem jest wydzielenie pożarowe klatek schodowych;
4. Wykonanie prac budowlanych, których celem jest obudowanie stropu drewnianego przegrodami o klasie odporności ogniowej EI60;
5. Wykonanie prac budowlanych, których celem jest wyposażenie klatek schodowej KLl i KL3 w urządzenia oddymiające;
6. Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych do wymaganej klasy odporności ogniowej EI;
7. Wstawienie witryn szklanych o klasie odporności ogniowej EI30;
8. Wymiana lub demontaż drzwi zgodnie z wymogami;
9. Wyposażenie drzwi w urządzenia przeciw-paniczne i samozamykacze;
10. Wyposażenie hali sportowej i dróg ewakuacyjnych oświetlenie awaryjne zapewniające minimalne natężenie światła 5lx przez co najmniej 2h;
11. Wyposażenie budynku w instalację hydrantową zgodnie z projektem wykonawczym;
12. Wyposażenie obiektu w wymaganą ilość środków gaśniczych;
13. Połączenie wejścia do klatki KL1 z ul. Kolejową utwardzonym dojściem.
Szczegółowy zakres robót ujęty jest w n/w dokumentach, które stanowią załącznik nr 10 do SIWZ:
Program funkcjonalno-użytkowy wraz z następującymi załącznikami:
a/ Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
b/ Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej PSP nr:
- WZ.5595.849.2.2019,
- WZ.5595.848.2.2019;
c/ Rysunki techniczne;
d/ Projekt wykonawczy przebudowy instalacji hydrantowej.
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodności załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i warunkami terenowymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Gen. F. Żymirskiego 38
Klembów 05-205
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Klembów
ul. Gen. F. Żymirskiego 38
Klembów 05-205
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się