Dostawy środków czystości chemia profesjonalna

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości chemia profesjonalna dla CRR KRUS NIWA określone w Załączniku nr 1A do SIWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. Szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w treści SIWZ oraz w treści wzoru umowy stanowiącym jej integralną część.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

C. K. Norwida 3
Kołobrzeg 78-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
C. K. Norwida 3
Kołobrzeg 78-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się