sukcesywne dostawy leków stosowanych w programach lekowych dla Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków stosowanych w programach lekowych dla Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.
Przez produkty lecznicze, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zm.). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.
Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z aktualnym na dzień składania ofert Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Grunwaldzka 45
Kielce 25-736
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
Kielce 25-736
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się