Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kinice na działkach nr 151, 166, 178

» Opis zapytania

Przebudowa drogi gminnej w m. Kinice na działkach nr 151, 166 oraz 178. Poprawa parametrów technicznych drogi poprzez uregulowanie szerokości jezdni do 3,5-4,5 m, wykonanie nawierzchni z mineralno-asfaltowej (beton asfaltowy) oraz z kostki betonowej, brukowej typu „eko” (półprzepuszczalnej), wykonanie poboczy z kruszywa. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na działkach 151, 166, 178 w m. Kinice.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. A. Mickiewicza 15
Nowogródek Pomorski 74-304
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Nowogródek Pomorski
ul. A. Mickiewicza 15
Nowogródek Pomorski 74-304
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się