Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia ratownictwa dla jednostek OSP z gminy Chojna w ramach Funduszu Sprawiedliwości

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia ratownictwa dla jednostek OSP z gminy Chojna, na potrzeby realizacji zadania dofinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania minimalne, postawione przez Zamawiającego, dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, nieużywany oraz nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jagiellońska 4
Chojna 74-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Gmina Chojna
ul. Jagiellońska 4
Chojna 74-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się