Modernizacja sześciu lokali mieszkalnych z wydzieleniem łazienek

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych polegających na wykonaniu łazienek w dziewięciu lokalach mieszkalnych w Szczecinie przy: ul. Piłsudskiego 24/19, 24a/11, 24c/7a, 25/3; Śląska 6/23 i Jagiellońska 7/22 oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w zakresie rzeczowym ujętym w:
1) dokumentacjach projektowych,
2) przedmiarach robót (materiał pomocniczy),
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 13:30


» Lokalizacja

Winogronowa 11 F
Szczecin 70-771
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.
Winogronowa 11 F
Szczecin 70-771
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się