Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB 95 dla pojazdów i maszyn Gminy Nagłowice oraz pojazdów i sprzętu OSP

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB 95 dla pojazdów i maszyn Gminy Nagłowice oraz pojazdów i sprzętu OSP
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- zakup oleju napędowego w łącznej ilości do 21 000 litrów oraz zakup benzyny bezołowiowej PB 95 w łącznej ilości do 1 500 litrów. Zakup paliwa odbywał się będzie na stacji paliw do pojazdów, zbiorników i urządzeń Zamawiającego poprzez sukcesywne tankowanie stosowanie do potrzeb.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości sprzedawanego paliwa
w stosunku do wartości szacunkowych, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że podana ilość nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będzie podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw.
- Lokalizacja stacji paliwowej Wykonawcy będzie w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego licząc najkrótszą drogą publiczną.
- Zakup paliwa dokonywany będzie po cenie obowiązującej w dniu tankowania zgodnie ze stroną internetową producenta powiększony o stałą marżę lub pomniejszony o stały upust, Wykonawca będzie miał obowiązek przekazać Zamawiającemu wydruk ze strony potwierdzający cenę paliwa w dniu tankowania oraz kopię świadectwa jakości paliwa.
- Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r poz. 1680) i wymogi określone
w normach PN-EN 590:2009 oraz PN-EN 228
- Wykonawca zapewni możliwość dokonywania przedmiotowych zakupów 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę
- Paliwo w okresie zimowym powinno posiadać parametry odpowiednie dla pory zimowej. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia atestu lub świadectwa jakości paliw na każde życzenie Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanego paliwa (niezgodność z normami)
- Rozliczenie za zakupione paliwo odbywać się będzie bezgotówkowo
- Stacja paliw będzie wystawiać potwierdzenie wydania paliwa (faktura VAT), na którym znajdować się będzie ilość i rodzaj pobranego paliwa przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mikołaja Reja 9
Nagłowice 28-362
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gmina Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9
Nagłowice 28-362
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się