Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu TIK do pracowni szkolnych w gminie Tczów

» Opis zapytania

1. Zamówienie obejmuje:
Zakup i dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków, sprzętu dydaktycznego do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Tczów, powiat zwoleński, tj.:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Janowie, 26-706 Tczów, Janów 28A, tel. (048) 67-68-094, e-mail: pspjanow@tczow.pl;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej św. Jadwigi w Rawicy, 26-706 Tczów, Rawica 12, tel. (048) 67-69-828, e-mail: psprawica@tczow.pl;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych, 26-706 Tczów, Brzezinki Stare 41, tel. (048) 67-68-001, e-mail: psbbrzezinki@o2.pl;
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Tczowie w Zespole Szkół w Tczowie, 26-706 Tczów, Tczów 113, tel. (048) 67-68-009, e-mail: psptczow@tczow.pl
oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia;
5) zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej pracowni w danej szkole – szczegółowe informacje w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy.
2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ. Wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).
3. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.
4. Zakres dostawy przewidzianej do realizacji w ramach projektu z podziałem na poszczególne placówki, biorące udział w projekcie obejmuje:
a) dostawę i montaż wyposażenia do placówki oświatowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzezinkach Starych – wg zestawienia załącznika nr 1a do SIWZ;
b) dostawę i montaż wyposażenia do placówki oświatowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Janowie - wg zestawienia załącznika nr 1a do SIWZ;
c) dostawę i montaż wyposażenia do placówki oświatowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej św. Jadwigi w Rawicy - wg zestawienia załącznika nr 1a do SIWZ;
d) dostawę i montaż wyposażenia do placówki oświatowej w Zespole Szkół w Tczowie - wg zestawienia załącznika nr 1a do SIWZ.
Miejscem dostaw są pracownie wymienione powyżej.
5. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach:
1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności;
2) Elastyczność w użytkowaniu;
3) Proste i intuicyjne użytkowanie;
4) Czytelna informacja;
5) Tolerancja na błędy;
6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku;
7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania;
8) Percepcja równości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Tczów 124
Tczów 26-706
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Odtwarzacze i urządzenia multimedialne

» Dane nabywcy

Gmina Tczów
Tczów 124
Tczów 26-706
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się